Persondataforordning (EU 2016/679 af 27. april 2016) og Persondatalov ved anvendelse af Meditop´s produkter


Kunden er i enhver henseende dataansvarlig og Meditop ApS er i enhver henseende databehandler, idet Meditop ApS alene handler efter instruks fra Kunden. Kunden er bekendt med, at Meditop-løsningen afvikles i et eksternt hostet it-miljø hos en af Meditop ApS' underleverandører og samtykker hermed til dette. Meditop ApS anvender alene underleverandører, der har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning og Meditop ApS har indgået databehandleraftaler med disse underleverandører.


Meditop ApS varertager følgende data

Meditop ApS er databehandler i henhold til Persondataforordningen og indsamler alene personoplysninger for at kunne garantere korrekt og dokumenteret anvendelse af Meditop produkterne. Meditop ApS indsamler følgende personoplysninger:


  • Fulde navn
  • Navn på organisation/virksomhed
  • Email adresse

Meditop ApS har i den forbindelse truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Meditop ApS videregiver ikke data indhentet om dig til tredjepart (hverken ved salg eller indirekte). Vi anvender eller viderebringer ej heller det indhold som du måtte placere i vores produkter (f.eks. i form af filer).


Meddelelse til slutbrugere

Meditop ApS' produkter er beregnet til brug af virksomheder og administreres derfor i praksis for dig af organisationen (den virksomhed du repræsenterer). Din brug af Meditop ApS' produkter er således en transaktion mellem virksomheder og aftalen om brugen er indgået som en forretningsaftale. Din virksomhed har derfor i en vis udstrækning mulighed for at administrere personlige oplysninger indenfor rammerne af en databehandleraftale, der bør være indgået mellem din virksomhed som dataansvarlig og Meditop som databehandler.


Du kan altid finde Meditop´s databehandleraftale her: https://www.meditop.dk/databehandleraftale.


Du kan henvende dig hos din firma-administrator, hvis du har spørgsmål om beskyttelse af personlige oplysninger. Meditop ApS er ikke ansvarlig for kunders personlige oplysninger, organisationers sikkerhedspolitikker eller praksis, som kan afvige fra dem, der fremgår af denne fortrolighedsaftale.


Du kan selv se og administrere dine data

Som bruger kan du selv både se og redigere dine personlige data i Meditop´s produkter. Ved accept af nærværende betingelser er du indforstået med, at de spor din bruger har efterladt (dine log-oplysninger) ikke slettes, idet disse tjener platformens formål og er en forudsætning for andres korrekte og dokumenterede anvendelse af Meditop produkterne.