Databehandleraftale

Persondataforordning - GDPR

Persondataforordningen, Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 for beskyttelse af persondata (General Data Protection Regulation), består af en række EU-vedtagne regler, der skal beskytte persondataoplysninger i EU. Det sker gennem en række skærpelser, der stiller nye og mere omfattende krav til hvordan data håndteres. Persondataforordningen er gældende for alle lande, der er medlem af EU, og vil fungere som primær retskilde til behandling af persondata i Danmark. Læs mere her.


Hos Meditop er du i trygge hænder

Hos Meditop tager vi dine data alvorligt og ved hvor vigtigt det er at leve op til kravene i Persondataforordningen. Når vores kunder benytter vores applikationer, sikrer vi, som databehandler, at vi behandler vores kunders data korrekt og i henhold til loven. Rollen, som databehandler, tager vi meget seriøst, og det er vigtigt for os, at vi lever op til alle punkter i Persondataforordningen samtidig med, at vi sikrer, at vores kunder overholder kravene i Persondataforordningen, når de anvender Meditop applikationer. Med Meditop som samarbejdspartner og databehandler er du i trygge hænder!


Krav om databehandleraftale

Når dataansvarlige benytter sig af en databehandler, skal man, ifølge Persondataforordningen, indgå en skriftlig aftale med databehandleren i form af en databehandleraftale. Vi har derfor udarbejdet en databehandleraftale med udgangspunkt i Datatilsynets skabelon, der er i overensstemmelse med Persondataforordningens krav til indgåelse af databehandleraftaler. På den måde er vores kunder, som dataansvarlige, sikre på, at deres behandling af personoplysninger lever op til forordningens krav. Formålet er at sikre, at både vores kunder og vi opererer ud fra et aftalegrundlag, der understøtter GDPR.

Vi opfordrer derfor alle vores kunder, som har en aftale med Meditop, om at indgå en databehandleraftale. 

Se liste over Meditop´s databehandlere (underdatabehandlere) - klik her